Uppdaterad: 2013-10-19

Pilotprojekt

I ett mail berättar Mirja Törnqvist på Gästrike Återvinnare att man inte har glömt bort oss, men tyvärr får vi nog vänta till hösten innan något konkret händer med mottagning av trädgårdsavfall.

Planen är att man ska kunna ordna en plats intill återvinnings-stationen där vi ska kunna tippa trädsgårdsavfallet oberoende av stationens öppettider.

Och nu lagom till jul kom ett positivt besked: det blir ett pilotprojekt som startar våren 2013.

Nu i februari 2013 har arbeten med röjning startat.

Nya mottagningen invigd 2013-10-03

Skål för nya mottagningen

Det blev lite högtidligt när den nya mottagningen för trädgårdsavfall invigdes i början på oktober. Här skålas (i Pommac!) för pilotprojektets framgång.

Fortsättning följer

Kan det bli förbättrade förhållanden för lämning av trädgårdsavfall i Järbo? Vid det möte som miljögruppen i Järbo höll med Gästrike Återvinnare sent i höstas lovade man att titta på vilka möjligheter som finns att lösa problemen.

Den 11 april samlades ett antal personer på plats i Järbo för att på plats diskutera praktiska frågor. Resultatet blev att man tog med sig ett förslag hem som behöver studeras vidare. Inte minst gäller det naturligtvis pengarna. Inga löften kan utfärdas, men det är ju bra att dialogen fungerar.

 Men vad tittar den sakkunniga delegationen på bilden på? Jo, det är den gamla grusgropen som ligger bortom återvinnings-stationen och som under 40 år använts som tipp för trädgårdsavfall och jordmassor. Som både Järbo och senare Sandvikens kommun använt flitigt.

Tyvärr kan man betrakta det som helt uteslutet att fortsätta med tippning där. Sådant räknas som "deponi" och sådana råder Naturvårdsverket och en sträng lagstiftning över.

Vi hoppas på att "hemläxan" blir snabbt åtgärdad.

Möte med Gästrike Återvinnare

Miljö-gruppen träffade den 30 november två representanter för Gästrike Återvinnare (GÅ) om de frågor som berör deras ansvarsområde. Mötet hölls i positv anda och vi fick bra gehör för våra behov.

Här några punkter i korthet som ni kan läsa mera om i mötesanteckningarna

  • helgöppet vid återvinningen utreds
  • liksom bättre mottagning av trädgårdsavfall
  • du kan få lägre kostnader om du är aktiv
  • GÅ ansvarar inte för förpackningar!
  • Återbruk är en viktig fråga!

Och viktigast av allt: Det vilar inte något nedläggningshot över Järbo återvinningscentral.

Gästrike Återvinnare har en utmärkt hemsida där du kan finna viktig information.

Länk till minnesanteckningar Dokumentet öppnas i eget fönster

Lokal Utvecklingsplan

2009 arbetade en grupp i Järbo fram en lokal utvecklingsplan.

Den har väl nästan legat i "malpåse" ett par år men i våras togs den omhand av landsbygdsutvecklaren Kenneth Nyberg som kallade till ett möte i Järbo Folkets Hus den 4 september 2011.

Möte i Folkets Hus 2011-09-04 Där samlades ett antal personer som gärna ville fortsätta det påbörjade arbetet. De olika områden som pekats ut i planen fick varsin arbetsgrupp som nu så smått har jobbat vidare.

Järboborna har faktiskt redan börjat se resultatet av detta - den tidigare till översvämning belamrade anslagstavlan vid ICA har rensats upp och ger nu plats för ny aktuella anslag!

Arbetsgruppen för miljöfrågor har vidareutvecklat de önskemål som noterats i den lokala utvecklingsplanen och skickat en lång lista till Sandvikens Bygg- och miljöförvaltning - se länken till höger.

Och det har redan kommit ett svar, nämligen att skrivelsen är mottagen och vederbörligen registrerad med diarienummer BMN2011/66. Handläggare är Tommy Stenergard*, miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Och ett svar har redan kommit. Tommy meddelar att Gästrike Återvinnare och kommunens Tekniska enhet kommer att ta kontakt för fortsatt dialog om påtalade frågor.

Inspiration i Gävle

Gästrike Återvinnare hade för en tid sedan en Återvinningsmässa i Gävle där man visade vad som går att göra genom återanvändning i stället för att bara slänga bort. Länk till artikeln i GD till höger. Samma idé förs fram i Miljögruppens skrivelse.

Det lokala arbetet

Efter mötena under 2011 verkar mycket av energin ha försvunnit. Andra frågor har kommit att dominera som föräljningen av Kyrkskolan.

Samarbetet med Gästrike Återvinnare har dock gått bra. Numera finns personer från Erik Edin stiftelsen vid Återvinningsstationen för att ta vara på användbara saker och slutligen har en mottagning för trädgårdsavfall öppnats.

Häng med

jarbo.biz kommer vi naturligtvis att följa och redovisa vad som händer - läs här!

__

*) Ny handläggare sedan januari 2012 är Fredrik Hedlund.

 

Aktuella dokument och länkar

Lokal Utvecklingsplan för Järbo-bygden

Läs hela dokumentet här i pdf-format Dokumentet öppnas i eget fönster

Skrivelse till Sandvikens Bygg- och Miljökontor angående återvinningsstationen m.m. Dokumentet öppnas i eget fönster

Inbjudan till mötet 2011-09-04 Dokumentet öppnas i eget fönster

Minnesanteckningar från möte 2011-11-30 Dokumentet öppnas i eget fönster

Länk till artikel i GD om återanvändning (2011-10-23):
Folkfest vid återvinningen Dokumentet öppnas i eget fönster

Länk till Näringslivs-kontoret - Landsbygds-utveckling:
Sandvikens Kommun Dokumentet öppnas i eget fönster


Gästrike Återvinnare är gemensam organisation för fem kommuner i Gästrikland med ansvar för att ta hand om hushållens avfall.

Gästrike Återvinnare


Insamling av förpack-ningar och tidningar sköts av FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

FTIAB

Kontakta FTI vid problem med fulla containrar m.m. tel 0200-88 03 11.
Skriv till oss Till startsidan