Till Startsidan
Järnvägen, startsida
Brobygget 2001-2002
Bildsidor
vecka 21-32
vecka 34
vecka 34-35
vecka 36-38
vecka 40
vecka 41
vecka 42-45
Arbeten 2002
Personerna

 

 Brobygget 2001-2002

En stor händelse i en liten ort, ett bygge av en järnvägsbro. På senvåren 2001 påbörjades arbetena med att byta ut den gamla järnvägsbron mot en ny. Här kan ni följa arbetet vecka för vecka.

Fakta

Total brolängd: 56 m
Fri brobredd: 7,0 m
Stöd:
2 st belägna på land grundlagda på stålkärnepålar. Bottenplattor och pelare utförda i betong.
Stålbalkar:
2 st, h =3100 mm, h = 1520 vid landfästen
Brobana:
Betongtråg i samverkan med stålbalkar fyllt med makadam.
Stålkärnepålar: ca 600 m
Stålbalkar: ca 100 ton
Armering: ca 45 ton
Betong: ca 300 m3
Bron byggs färdig på provisoriska fundament nedströms den gamla för att sedan flyttas till den permanenta platsen.

Tidplan:
Dagen "D" var helgen 13 -15 oktober 2001 då den gamla bron togs bort och den nybyggda lanserades på rätt plats under ett ca 40 timmar långt tågstopp.

Entreprenör:
NCC Entreprenad Dalarna.

Konstruktör:
BROTEC i Falun ett litet konsultföretag som specialiserat sig på brokonstruktioner, sedemera ingående i Vägverket Konsult som nu är en del i Vectura AB.

Detta är inte på något sätt en "officiell" hemsida för bron - bara min egen. Bilderna får återges om källan anges. Om du vill publicera någon bild kan du få ett digitalt original i bättre upplösning än de som visas här.

 

Länkar:

Länk till NCCs webb

 Ingår i Vägverket Konsult som nu är en del i Vectura AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-07-08

Skriv e-post till oss Till startsidan