Äga eller inte äga?

Som man kan utläsa av rubrikerna under våren och sommaren 2015 har det skrivits en hel del om vindkraften även om det just nu inte byggs någonting alls. Det som diskussionen nu gäller är ägandet i vindkraftbolaget Samkraft AB.

Bolaget ägs nu av 13 dellägare, i huvudsak energibolag i Gävleborg. På Vettåsen äger Samkraft två verk.

På grund av de sjunkande energipriserna har Samkraft gått med förlust 2013 och 2014 och ägarna har gått in med pengar. Nu finns ett förslag att Gävle Energi köper ut övriga delägare. Detta ska Gävles politiker ta ställning till och helt oväntat råder stor oenighet om det kloka i detta beslut. Hur kan köpet av ett konkursmässigt företag ge lönsamhet och vinst hux flux, undra många.

Senaste besked är att köpet skjuts upp till ett extrainsatt möte under sommaren.

Sandviken Energi är uppenbarligen nöjda med om man slipper vara delägare i Samkraft. Man har ett borgensåtagande och vill helst att någon annan blir ägare.

Vindkraft

Under hösten 2009 har två vindkraftverk byggts i en rasande fart högst uppe på Vettåsen. Viss debatt har också rasat på tidningarnas insändarsidor.

Vindkraftverk och den stora kranenPå senvintern 2010 - kunde de första aggregaten tas i drift. Vad man än må tycka så är det imponerande byggnadsverk som reser sig däruppe i skogen. Läs mera i Arbetarbladet och Gefle Dagblad, se länkar till vänster.

 

 

  

 

 

 

 

Bred transportVintern 2010-2011 har man byggt flera fundament och nu april 2011 börjar man montera tornen. Det blir ytterligare sex verk.

De breda transporterna har börjat rulla genom Järbo.

 

 

Formsättning för fundamentFundamenten är ganska så stora men när det hela är färdigt så är de helt dolda under markytan.

Denna bild visar den inre delen av ett fundament.

 

 

 

Färdigt fundamentHär är hela fundamentet klart och återfyllningen har börjat.

 

 

 

 

Fler bilder och bilder i större format finns i bildgalleriet. Öppnas i eget fönster.

I vänsterspalten finns länkar till företag och organisationer som arbetar med vindkraften bl.a. i Gävleborg.

 

Texten bearbetad och kompletterad 2012-07-24.

 

Gå till sidans topp

[annons]
SecuraNova

[annons]
Ditt företag kan synas här

[annons]
Föreningsalliansen

[annons]
KUXABLADET

[annons]
Mickes Ahlanders Foto

[annons]
Kungsbergs Stenhuggeri AB

[annons]
ICA nära Järbo

[annons]
Boende i Kungsberget

[annons]
Järbo Kiosk & Spel

[annons]
Björnmyrs Bygg & El AB

[annons]
Här kan du få din egen annons

[annons]
JTW Fastigheter HB

[annons]
Viax AB

[annons]
Trycktrean

[annons]
Ias Hälsomassage

[annons]
Maris Hårstuga

 

Vill du ha Ditt företags annons här - skriv till webbredaktören
e-post: red@jarbo.biz

Annonserna ovan visas i slumpmässigt urval

Skriv till oss Till startsidan